Abdou Balde

Atlantics
6.7
Bluray

Atlantics

2019  

Atlantics

Atlantics در یکی از مناطق معروف حومه ی شهری داکار، کارکنان ساخت و ساز یک برج بزرگ که ماه ها حقوقشان پرداخت نشده است تصمیم می گیرند از طریق ...