1913

The Student of Prague
6.5
DVDRipHDTV

The Student of Prague

یک دانشجوی فقیر کننتسی زیبا را نجات داده و به او علاقه مند می شود. یک جادوگر با او قراری گذاشته و قول می دهد اگر او نامش را در یک قرار داد ...
Dr. Nicholson and the Blue Diamond
5.5
DVDRip

Dr. Nicholson and the Blue Diamond

در جست و جوی الماس آبی: یک سرباز سخت کوش و وفادار با مارکیاولیستی شرور روبرو میشود که جواهرات زنی را که عاشقش است دزدیده.  
The Black Diamond
5.1
DVDRip

The Black Diamond

لوک دبیر یک مدرسه برای نحیب زاده است. او کارش را به خوبی انجام می دهد و به نظر می رسد که قصد ازدواج دارد و …